Untuk menyambungkan Web Whatsapp anda kepada WsapMe (BotKu) sangat mudah.

Terdapat 5 butang kawalan iaitu

  1. Link – Untuk link device Whatsapp menggunakan QR Code scanning
  2. Reconnect – Untuk menyambung semula / menukar kembali ke sesi BotKu (Wsapme)
  3. Disconnect – Untuk menamatkan sesi secara sementara.
  4. Clear Cache – Jika anda ingin menukar No Whatsapp yang lain, anda perlu membuat storan sementara bagi membolehkan sistem memasukkan rekod terkini.
  5. Unlink – Untuk menamatkan dan memutuskan sambungan ke Whatsapp. Anda perlu Link semula dengan scan QR code selepas Unlink.