Broadcasting

Broadcasting atau Bulk Messaging memberikan kemudahan kepada anda untuk membuat promosi atau membuat pengumuman tentang produk dan perkhidmatan.

Namun, penggunaan modul ini adalah di bawah tanggungjawab anda 100%. WsapMe (BotKu) tidak bertanggungjawab sekiranya akaun Whatsapp anda disekat kerana ianya dikategorikan sebagai Spamming.

Untuk mengurangkan risiko banned, pastikan perkara berikut

 1. Tidak menggunakan No Whatsapp yang baru didaftarkan
 2. Tidak mengukhususkan No Whatsapp untuk tujuan broascasting tanpa ada conversation dengan penerima
 3. Memastikan No Whatsapp penerima adalah aktif
 4. Tidak menghantar kandungan yang menyalahi undang-undang Negara Malaysia

Sebahagian besar No Whatsapp yang disekat adalah disebabkan oleh laporan daripada penerima

REQUIREMENT

Untuk menggunakan modul ini, anda perlu memastikan perkara berikut telah disediakan:

 1. Lead Group Contacts
 2. Image telah dimuatnaik ke dalam File Manager
 3. Instance yang aktif
 1. Create New Template
 2. Template Name – Masukkan nama template yang mudah
 3. Instance – Pastikan Instance connected semasa membuat template
 4. Lead Group – Pilih contact lead yang telah dibina sebelumnya
 5. Message Format – Text, Image & Image with Caption
 6. Parameters – Basic parameter adalah phone dan name, jika terdapat field tambahan di dalam Lead Group, maka parameter tambahan akan dipaparkan di sini. Tujuan parameter ini untuk membolehkan anda memasukkan maklumat secara dynamic
 7. Message Body – Masukkan kandungan mesej yang hendak dihantar di bahagian ini, adna boleh menggunakan Markdown code seperti *BOLD*, _Italic_ dan ~Strike~
 8. Sending Speed – By default, sistem akan menghantar mesej setiap 30 saat, Jika anda memmilih Fast Speed mesej akan dihantar setiap 10 saat. Untuk mesej bergambar, kami menggalakkan anda memilih mode Auto
 9. Test (Send to wsapme) – Untuk melihat sample message, sistem akan menghantar mesej ke Chatbot WsapMe untuk memastikan mesej dihantar dengan disemak dengan mudah. Mesej yang dihantar menggunakan fungsi test ini akan disertakan TEST ID. Ianya untuk tujuan percubaan sahaja. Test ID ini tidak akan disertakan semasa broadcasting berjalan

SENDING IMAGE MESSAGE

Jika nda memilih untuk menghantar message dan gambar, anda boleh memilih lebih dari satu gambar dan sistem akan menghantar secara random kepada penerima.

Semasa Testing, sistem akan menghantar mengikut jumlah gambar bagi tujuan penilian

EDIT SCHEDULE

Setelah menyimpan template, anda boleh klik butang Edit Schedule untuk proses seterusnya

Senarai contact daripada Lead Group dimasukkan secara automatik anda anda boleh memulakan proses dengan menukarkan Progress Stop kepada Start

Penting! sila pastikan Intance active semasa menjalankan broadcasting, kegagalan proses disebabkan oleh 2 faktor utama iaiatu Inatance tidak atktif atau No Wshatapp penerima tidak aktif.

Jika status penghantaran adalah SERVER_ACK, ini bermaksud mesej telah selamat dihantar oleh Whatsapp, sekiranya gagal ia akan memaparkan Failed. Anda boleh melihat masa penghantaran, menghentikan proses sementara boleh dilakukan bila-bila masa. Anda juga boleh download laporan lengkap untuk melihat senarai penerima yang gagal untuk tujuan pengasingan dan sebagainya.

Powered by BetterDocs