WsapMe Chatbot (Form Builder for Menu Reply)

Table of Contents

Modul ini adalah untuk kegunaan Advanced User. Ia memerlukan pengetahun JSON untuk membina Form Reply. Kegunaan asas Form Reply adalah untuk mendapatkan data daripada client dalam bentuk Soalan & Jawapan

Data ini seterusnya disimpan dan boleh di download dalam format Microsoft Excel.

Anda juga boleh menetapkan Webhook Url untuk menghantar data secara realtime selepas client selesai mengisi maklumat.

JSON Parameters

ParamaterDescriptionRequiredOption List
nameField NameYesstring
typeField TypeYestext, number, data, time, email, menureply
labelLabel NameYesstring
requiredIs RequiredYestrue, false
questionQuestion TextYesstring
menureplyMenu Reply CallbackNomenu reply command
answerExpected ResultNoIf apply, reply text must 100% exact match with answer set

Activate Form in Menu Reply #

Setiap Form Reply yang di simpan mempunyai Form ID yang di bina secara Automatik oleh sistem. Form Id ini akan menjadi command yang akan di panggil melalui Menu Reply. Di dalam contoh ini Form Id adalah /form:21

TEST FORM REPLY

Di atas adalah contoh bagaimana Form Reply berfungsi. Chatbot akan membuat sesi pertanyaan, user akan menjawab, sekiranya jawapan yang diberikan tidak tepat, user boleh membuat perubahan selepas semua borang diisi. Dengan memasukkan No. 1 , 2 atau 3 Chatbot akan mengulang soalan berdasar nombor yang dimasukkan agar user boleh mengubah jawapan.

Setelah selesai, user dikehendaki menekan butang Confirm atau Cancel untuk membatalkan sesi. Jika anda menetapkan Webhook URL untuk Form Reply, ianya akan menghantar maklumat yang dilengkap ke Webhook tersebut seperti contoh di bawah. Jika tidak, data tetap akan dimasukkan ke dalam Response table seperti di bawah

Untuk melihat video Chatbot WsapMe beraksi, sila play video di bawah

Powered by BetterDocs