Easystore Order Notification

Hantar WhatsApp notification setiap kali tempahan diterima melalui platform Easystore.

Download Wsapme Apps di https://www.easystore.co/en-my/apps/wsapme

Klik Install this app

Popup di atas akan keluar dan kllik Install. Masukkan maklumat yang diperlukan seperti User Token, Device API Key dan Device Id

Klik Save dan anda proses Installation selesai.

Di dalam sistem Wsapme, anda boleh klik pada menu Integration > Easystore. Jika terdapat maklumat Store Lists di dalam sistem anda telah berjaya link akaun Easystore ke dalam Wsapme!

Seterusnya, anda perlu mendaftarakan senarai webhook yang diperlukan untuk proses penghantaran notification secara auto. Klik butang Setting

Pilih beberapa webhook seperti Order Create, Order Cancel, Order Paid, Refund dan Fulfilment Update

Anda telah mengaktifkan webhook pada Easystore. Setiap event pada webhook akan dihantar ke Wsapme dan seterusnya notifikasi akan dihantar kepada customer secara automatik.


Kembali ke menu sebelumnya, dan klik butang Notification

Edit template notification yang telah disediakan. Anda boleh memasukkan variable-variable yang disediakan mengikut kesesuaian dan keperluan.

Anda juga boleh attach button daripada menureply ke dalam notification

Powered by BetterDocs