Pabbly Connect Integration

Berikut adalah panduan untuk integrasi WsapMe dan Pabbly

Klik butang Create Workflow

Pilih Webhook dan Salin Webhook URL yang disediakan untuk dimasukkan ke dalam device setting di WsapMe

Hantar 1 mesej percubaan untuk membolehkan Pabble mendapatkan response data seperti contoh di bawah

Sekarang anda boleh melalkukan Action menggunakan API untuk menghantar mesej yang diterima untuk memastikan integrasi berjaya sepenuhnya.

Sekiranya berjaya ada akan mendapat response seperti berikut

Powered by BetterDocs