Woocommerce

Step 1: Admin Dashboard > WooCommerce > Settings > Advanced > Rest API

Note: Pastikan Persmission (4) adalah Read/Write

Step 2: Salin Consumer Key dan Consumer Secret ke dalam New Connection setting di Wsapme > Integrations > Woocommerce

Pastikan anda memsaukkan alamat website yang lengkap sepersti contoh di atas.

Sekiranya berjaya, Store List akan dipaparkan seperti contoh di bawah

Step 3: Klik pada butang Setting

Contoh di atas menunjukkan integration telah berjaya dilakukan.

Step 4 : Create Webhook

Jika berjaya, sistem akan membuat 2 webhook untuk menghantar setiap kali order di buat dan dikemaskinikan ke Wsapme.

Step 5 : Untuk menyelaraskan semua order dan produk di Woocommerce ke Wsapme, anda boleh ke bahagian Store List semula dan klik Synce Order ataupun Sync Product

Step 6 : Notification

Anda kini boleh mengubahsuai template notification message dengan mengedit setiap status yang ada

Powered by BetterDocs